Arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid

Het leven is niet zonder risico’s. U kunt arbeidsongeschikt raken door een ongeval of ziekte of u kunt uw ontslag krijgen en werkloos raken. Dan gaat uw inkomen flink achteruit en kan de betaling van uw hypotheek, huur of andere vaste lasten een probleem worden. Nog niet zo lang geleden kreeg u van de overheid een financiële aanvulling als u arbeidsongeschikt raakte. Tegenwoordig is die aanvulling flink teruggelopen en moet u zelf zorgen voor een financieel vangnet.

Woonlastenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering
U kunt maatregelen nemen door het sluiten van een woonlastenverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als particulier is een woonlastenverzekering vaak voldoende. Hiermee kunt u uw vaste lasten verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid, dit tegen een gunstige premie.
Voor zelfstandigen wordt vaak gekozen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij het jaarinkomen het uitgangspunt is in plaats van de vaste lasten.

Wilt u weten wat de financiële consequenties zijn voor u wanneer u arbeidsongeschikt of werkloos raakt en of het noodzakelijk is om hier voorzieningen voor te treffen?  Wij leggen het u graag uit en houden hierbij rekening met de voorzieningen die de overheid en uw werkgever al heeft getroffen. Zo voorkomt u dat u straks misschien uit uw woning moet. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

 

Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken!

 

CM | Personal Finance