Financieel plan

Financiële planning

Wil je eerder stoppen of wil meer inzicht in je inkomens-en vermogenssituatie?  Personal Finance adviseert je graag op basis van jouw wensen en doelen.

Als we aan de slag gaan met een financiële planning stellen we een plan op om doelstellingen ten aanzien van inkomen en vermogen voor een bepaalde periode te realiseren. Hiervoor inventariseren we jouw financiële positie en voorzieningen (in het verleden, heden en de toekomst) waarbij we rekening houden met jouw persoonlijke situatie en wensen.

Lees meer over het opstellen van een financiële planning.

Bij het vaststellen van een financiële planning houden we rekening met:

 • diverse belastingwetten (o.a. inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting);
 • huwelijksvermogensrecht en de successiewet;
 • inkomensvoorzieningen (pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid);
 • financieringen (zowel privé als bedrijfsmatig);
 • beleggingen (opbouw/risico/rendement/doelstellingen van jouw vermogen);
 • onderlinge samenhang tussen privé en de onderneming
Lees meer over het tot stand komen van een financiële planning.

Om tot een financiële planning te komen doorlopen we de volgende fasen:

 • inventariseren/ analyseren van jouw persoonlijke en financiële gegevens;
  • inventariseren van jouw wensen en behoeften;
 • het aandragen van oplossingen om jouw doelstellingen te kunnen realiseren;
 • invullen van het persoonlijk advies en (eventueel) inschakelen van kennis- en/of productspecialisten (accountant, fiscalist, notaris, advocaat).

Jouw persoonlijke en financiële situatie veranderen continu, net als de wetgeving. Daarom is het verstandig een financieel plan periodiek te toetsen en zo nodig bij te stellen.

 

Bel of mail ons voor een afspraak: 0113-250 350 of info@cmpersonalfinance.nl.

 

CM | Personal Finance